O nás - Poznejte příběh naší školy, který začal již v roce 1919
mobil: 602 292 383
Domů » O nás

Naše škola

Příběh školy

Trocha té historie…

Vznik Československé republiky v roce 1918 ukončil marné osmileté snažení českých občanů ve Zbůchu o zřízení české menšinové školy. 1. ledna 1919 zde byla otevřena pětitřídní česká obecná škola. A tím začíná  i příběh o nás…

Základní kámen

Co se týká současné školní budovy, její základní kámen byl slavnostně položen 13. září 1931.

To ještě nikdo netušil, že vyučování skončí již na konci září 1938 následkem mnichovského diktátu. Provoz školy byl opět obnoven až v září 1945 po krátkém pobytu amerických vojáků. Od roku 1948 do 1989 si jednotným ideovým školstvím s povinnou ruštinou prošli už všichni prarodiče i starší rodiče dnešních žáků.

… a současnost

A jaká je dnešní škola po sto letech své existence? Určitě je stejně svobodná jako za Masaryka. Poskytuje rovné příležitosti, kvalitní vzdělání i bezpečí všem žákům. Je sebevědomá jako její učitelé, s důstojným prostředím, vzhledem i okolím. V neposlední řadě je vybavená dostatečně moderní technikou, odbornými učebnami i pomůckami.


 

Kdo tu učí a pracuje?

Představujeme vám

32 pracovitých zaměstnanců

naší školy…

Škola

Mgr. Vlastislav König

ředitel

konig@zszbuch.cz

Mgr. Magdalena Martínková

zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně pro 2. stupeň

martinkova@zszbuch.cz

Mgr. Irena Svobodová

výchovná poradkyně pro 1. st. + třídní učitelka IV.A

svobodova@zszbuch.cz

Bc. Lenka Miarková

třídní učitelka III. tř.

miarkova@zszbuch.cz

Mgr. Jana Stachová

třídní učitelka IV.B

stachova@zszbuch.cz

Mgr. Martina Malinová

třídní učitelka I. tř.

malinova@zszbuch.cz

Mgr. Jitka Pokorná

třídní učitelka V. tř.

pokorna@zszbuch.cz

Mgr. Marie Kašpírková

třídní učitelka II. tř.

kaspirkova@zszbuch.cz

Mgr. Barbora Štaifová

třídní učitelka VIII.A

staifova@zszbuch.cz

Mgr. Petra Schubertová

učitelka II. st.

schubertova@zszbuch.cz

Mgr. Petr Vícha

učitel II. st.

vicha@zszbuch.cz

Mgr. Pavel Zuber

třídní učitel VI. tř.

zuber@zszbuch.cz

Ing. Mgr. Nikola Šlajsová

třídní učitelka IX. + koordinátorka ŠVP

slajsova@zszbuch.cz

Mgr. Michal Miča

třídní učitel VIII.B

mica@zszbuch.cz

Filip Kuthan DiS.

učitel hudby

kuthan@zszbuch.cz

Mgr. Naděžda Borusíková

třídní učitelka VII. tř.

borusikova@zszbuch.cz

Mgr. Daniela Vohrnová

učitelka 2. st. + metodička prevence

vohrnova@zszbuch.cz

Školní družina

Martina Krejčí

hlavní vychovatelka školní družiny + asistentka pedagoga

krejci@zszbuch.cz

Iva Špendlová

vychovatelka ŠD

spendlova@zszbuch.cz

Martina Nocarová

asistentka pedagoga

nocarova@zszbuch.cz

Miroslava Zelenková

asistentka pedagoga

zelenkova@zszbuch.cz

Petra Šmákalová

vychovatelka ŠD a asistentka pedagoga

smakalova@zszbuch.cz

Romana Strašíková

asistentka pedagoga

strasikova@zszbuch.cz

Jídelna

Dagmar Slapničková

vedoucí školní jídelny

slapnickova@zszbuch.cz

Václava Lorencová

hlavní kuchařka

Gabriela Pávková

kuchařka

Iva Panasjuková

pomocná kuchařka

Lucia Šimandlová

pomocná kuchařka

Další nezbytné síly

Pavlína Housarová

účetní

housarova@zszbuch.cz

Václav Karel

školník

Jaroslava Jenčová

uklízečka

Miloslava Lappatová

uklízečka

Školská rada

Členové:

 

Jana Hesová                       – předsedkyně, zastupuje zákonné zástupce žáků

Ing. Dušan Duchek          – člen, zástupce zřizovatele

Mgr. Irena Svobodová    – člen, zastupuje pedagogické pracovníky

 

Školská rada se schází dvakrát ročně a projednává veškeré body, které jí ukládá § 168 Šk. zákona.

Základní škola Zbůch

 

Statutární zástupce: Mgr. Vlastislav König

Adresa: Hornická ul. 300, 33022 Zbůch

IČO: 60611201

Telefon: 377 931 126

Mobil: 602 292 383

E-mail: zszbuch@zszbuch.cz

ID datové schránky: 2qw2c4

Zřizovatelem ZŠ je obec Zbůch

 

Obec Zbůch

Dokumenty ke stažení

 

Školní řád 
Výroční zpráva 2019/2020
Plán práce ZŠ 2020-2021
Školní vzdělávací program   - připravuje se aktualizace
Žádosti ke stažení (7)
Týden s anglickým rodilým mluvčím
Archiv zpráv