377 931 126 zszbuch@zszbuch.cz

Prevence

Program prevence se snaží předcházet šikaně na školách a zneužívání návykových látek.

Preventivní program školy 2019 / 2020


Obsah:

 

  1. Úvod
  2. Charakteristika školy
  3. Cíle MPP
  4. Zaměření MPP
  5. Personální zajištění MPP
  6. Téma prevence jako součást učebních plánů
  7. Prevence sociálně patologických jevů a opatření přijatá na potírání těchto jevů
  8. Metody hodnocení efektivity jednotlivých programů

Více se o programu prevence proti šikaně dozvíte v těchto dokumentech:

Základní škola Zbůch

Statutární zástupce: Mgr. Vlastislav König

Adresa: Hornická ul. 300, 33022 Zbůch

IČO: 60611201

Telefon: 377 931 126

Mobil: 602 292 383

E-mail: zszbuch@seznam.cz

Zřizovatelem ZŠ je obec Zbůch

Obec Zbůch

Dokumenty ke stažení

Školní řád 
Výroční zpráva 2016/2017
Plán práce ZŠ 2017-2018
Školní vzdělávací program   – připravuje se aktualizace
Žádosti ke stažení (7)
Týden s anglickým rodilým mluvčím – přihláška
Archiv zpráv