Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Zbůch
Zbůch

Pro 2. stupeň

Plán výchovného poradenství pro 2. stupeň ZŠ na školní rok 2023/2024

 

srpen

 

 • Příprava plánu práce VP

 • Příprava nástěnky (přijímací zkoušky na SŠ, volba povolání-průběžně doplňována)

 

září

 • Kontrola platnosti vyšetření žáků v PPP (zda jsou vyšetření platná pro nový školní rok, případné upozornění rodičů na možnost nového vyšetření)

 • Předání žádostí o IVP zákonným zástupcům žáků s SVP a zajištění potřebné dokumentace 

 • vypracování PLPP (spolupráce s třídními učiteli) pro žáky s potřebou prvního stupně podpůrných opatření, případně poskytnutí pedagogické intervence

 • vypracování  IVP pro žáky s doporučením z PPP či SPC 

 •   vytvoření přehledu žáků s SVP 

 • Informace vyučujícím o nových žácích na 2. st. (šestá třída) – dle potřeb učitelů

 • Zajištění informačních materiálů SŠ a SOU ve spolupráci s ÚP v Plzni 

 • Informace žákům a rodičům (pomoc při řešení výchovných či výukových problémů, konzultační hodiny)

 • Návštěva INFIS Plzeň (pro žáky 9. třídy)

 • Setkání s rodiči žáků 6. třídy (informace k funkci VP, ke službám ŠPZ)

 

říjen

 • Návštěva DEPO2015 – Posviť si na budoucnost (pro žáky 9. třídy)

 • Návštěva Veletrhu perspektivy řemesel Stod (pro žáky 9. třídy)

 • setkání výchovných poradců na ÚP Plzeň – upřesnění informací o platné legislativě

 • beseda k volbě povolání - ÚP Plzeň – pro žáky 9. tříd, předání Atlasů škol

listopad

 • Pedagogická rada za 1. čtvrtletí 

 • Prospěch žáků (informování zákonný zástupců v případě zhoršeného prospěchu)

 • Volba povolání - základní informace zákonným zástupcům na třídních schůzkách, dle zájmu individuální konzultace se žáky a zákonnými zástupci 

 • Přijímací řízení- informace o přijímacím řízení, žáci se zájmem o talentové zkoušky odevzdají přihlášky do 30. 11. (pomoc s vyplněním přihlášek)


 

prosinec

 • Péče o talentované žáky (aktualizace údajů, konzultace se zákonnými zástupci dle potřeby a zájmu)

 • zhodnocení nových PLPP (zda jsou podpůrná opatření dostatečná)

 • Prevence záškoláctví (kontrola absence žáků)

leden

 • Pedagogická rada za 2. čtvrtletí (předložení zprávy VP o dosavadním plnění plánu a předpokládaných činnostech)

 • Upřesňování zájmů vycházejících žáků o studium na středních školách (konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci dle zájmu)

 • příprava žáků na talentové zkoušky (vyučující příslušných oborů, individuálně)

 • konání talentových zkoušek v termínech příslušných SŠ

únor

 • Přijímací řízení – informace k vyplnění přihlášek, pomoc s vyplněním přihlášek, potvrzení prospěchu na přihláškách

 • žáci odešlou přihlášky na SŠ do požadovaného data

 • Doplnění evidence žáků se SVP a žáků nadaných (zajištění aktualizaci údajů, případné doplnění)

březen

 • předání zápisových lístků žákům/ zákonným zástupcům 

 • Poradenství v potřebných případech (jednání se zákonnými zástupci žáků – dle potřeby / zájmu)

duben

 • Přijímací řízení – příprava žáků na přijímací řízení (jednotná přijímací zkouška na SŠ)

 • dle potřeby pomoc žákům / zák. zástupcům s odvoláním v případě neúspěchu

 • Pedagogická rada za 3. čtvrtletí (předložení zprávy VP o dosavadním plnění plánu a předpokládaných činnostech)

 • Prospěch žáků (informovat zákonné zástupce žáků o mimořádném zhoršení prospěchu)

květen

 • Přijímací řízení – pomoc s přihláškami do 2. kol přijímacího řízení

 • Prevence záškoláctví (kontrola absence a způsobu omlouvání zákonnými zástupci)

 • Prezentování nabídky PPP Plzeň na psychologické poradenství Profi – kariérové poradenství pro žáky 8. tříd

 

červen

 • Pedagogická rada za 4. čtvrtletí (předložení zprávy VP o dosavadním plnění plánu a předpokládaných činnostech)

 • zhodnocení intervencí, PLPP a jejich případné úpravy pro další školní rok

 • zhodnocení IVP ve spolupráci s ŠPZ

 • Evidence výsledků přijímacího řízení (pro výroční zprávu ZŠ)

 • Hodnocení plnění plánu VP (vyhodnocení)

 

Průběžné úkoly výchovného poradce:

 • Po celý školní rok spolupracuje s třídními i ostatními učiteli, koordinuje s nimi postupy ohledně žáků, vede evidenci žáků s SVP a další dokumentaci VP, spolupracuje se zákonnými zástupci žáků, s vedením školy

 • spolupracuje na vytváření a hodnocení Plánů pedagogické podpory

 • Spolupracuje se středními školami, vede evidenci středních škol a odborných učilišť

 • Poskytuje poradenskou činnost dle dohody pro žáky a jejich zákonné zástupce osobně, popřípadě e-mailem

 • Na nástěnce aktuálně informuje o možnostech studia na SŠ a SOU, o přijímacích zkouškách či možnostech přípravy na zkoušky

 • Zajišťuje aktuálně vydané seznamy SŠ a SOU a zapůjčuje je žákům

 • Po přijímacích zkouškách vede evidenci o počtech žáků přijatých a nepřijatých na SŠ               a SOU, radí neúspěšným uchazečům další postupy (další kola přijímacího řízení apod.)

 • Předává informace ostatním pedagogickým pracovníkům – dle potřeby

 • Řeší výchovné a výukové problémy

 • Spolupracuje s PPP v Plzni, SPC a SVP v Plzni, sociálním odborem, ÚP v Plzni

 • Plán výchovného poradenství se může změnit s ohledem na mimořádné situace

 

Zápis do 1. ročníku

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, pondělí 22. 4. 2024
zataženo 8 °C -1 °C
úterý 23. 4. slabý déšť 7/2 °C
středa 24. 4. slabý déšť 9/0 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 9/0 °C

Sociální sítě