Základní škola Zbůch - Aktuality přehledně na HP
mobil: 602 292 383
377 931 126 zszbuch@zszbuch.cz
Domů

Od října zahajuje činnost kroužků i žákovské knihovny

ZŠ Zbůch

Kalendář

25. 8. zahajovací práce učitelů

1. 9. slavnostní zahájení nového školního roku

10. 9. Dny vědy Plzeň, 9. třídy

14. 9. Národní muzeum Praha, Sluneční králové, 8. tř.

16. 9. SPŠ dopravní, kariérové poradenství, 9.A

23. 9. SPŠ dopravní, kariérové poradenství, 9.B

24. 9. Orientační běh, 1. stupeň

27. 9. ředitelské volno

28. 9. státní svátek

1.10. fotografování prvňáčků, 9.00, 150 Kč

4.10. zahájení činnosti zájmových kroužků

4.10. Tajuplný les, Depo Plzeň, 2. tř.

6. 10. zahájení činnosti žákovské knihovny

12.10. V síti – film, 2. st.

20. 10. Moje cesta na svět,    50,- Kč

1. 11. Sokolníci    1. stupeň   50,- Kč

24. 11. vánoční fotografování

29.1. – 3.2. Lyžařský kurz

26.4. začátek kurzu plavání 2. a 3. tř.

 

Ocenění celoživotní práce

V pátek 26. června 2020 předal starosta obce Ing. Dušan Duchek plaketu J. A. Komenského paní učitelce Evě Rádlové, která se s námi rozloučila po 50 letech působení v naší škole! Moc jí děkujeme, i za více než tisíc zbůšských žáků, a do dalších let jí přejeme hodně zdraví a pohody.

Ředitelské volno 25. a 26. října

Toto volno je poskytnuto z důvodu stavebních prací ve třídách (bourací práce a instalace vzduchotechniky), které budou probíhat od 23. do 31. října. Žákům bude doporučeno odnést si věci ze tříd domů nebo je zabalit do igelitových sáčků.

Nošení roušek 

Žáci jsou povinni ve společných prostorách školy nosit ochranu nosu a úst (rouška, respirátor), kterou jsou povinni si sami zajistit.  Musí ji mít již při vstupu do budovy, bez ní nemohou být do školy vpuštěni.

V říjnu zahajují zájmové kroužky

i žákovská knihovna 

Žákovská knihovna zahajuje ve středu 6. října od 7.40 do 7.55 hodin a bude takto otevřena každou středu. Vzhledem ke stísněným prostorám může být uvnitř max. 6 žáků, kteří musí být v rouškách.
Od října se rozbíhají zájmové kroužky, ještě jsou v některých volná místa.

Rekonstrukce školní budovy 

Vážení rodiče,
90 let stáří budovy školy si vyžádalo radikální akci, a tak je škola od začátku prázdnin v obležení stavebníků. Bude provedeno odvlhčení konstrukcí všech podsklepených prostor, zateplení obvodového pláště celé budovy, vznikne systém nuceného větrání s rekuperací tepla ve třídách, dojde k výměně osvětlení, k výměně plynové kotelny a k rozšíření šaten, odkud bude nový přístup do tělocvičny. Projekt má být dokončen 30. června 2022.
Čeká nás tedy velmi náročný školní rok spojený s některými omezujícími faktory. Prostory školy pro výuku jsou odděleny od staveniště, přesto nás může rušit občasný hluk. Jediný vchod do školy bude hlavní vstup, nové šatny budou sloužit až po jejich dostavbě. Také okolí školy nedovoluje běžný pohyb ani ukládání jízdních kol, koloběžek a různých skateboardů. Možnost parkování aut pro návštěvníky školy a školní družiny bude na přilehlém pozemku. Navíc v měsíci září a říjnu budou probíhat u školy plynařské práce, které mohou omezit dopravu zcela. Cvičení dětí na školním hřišti bude zachováno. Jakýkoliv přesun dětí na hřiště musí být pod dohledem dospělé osoby.
Omezení výuky je plánováno pouze na dny 27. září,  25. a 26. října, což navazuje na podzimní prázdniny, kdy bude provedena práce ve třídách (rekuperace). Žáci budou o bezpečnosti ve škole řádně poučeni. Věříme, že současné omezení se dětem i učitelům vrátí vyšší kvalitou nových podmínek výuky. Mgr. König

Zdigitalizované školní kroniky

Okresní archív v Plasích zdigitalizoval všechny školní kroniky od roku 1919. Máte tak všichni možnost zalistovat ve starých kronikách či prohlédnout si dobové fotografie. Kroniky jsou ke stažení na tomto odkazu.

Zacvičte si s panem učitelem a Verčou

Youtube Video ZŠ Zbůch, Workout 1, 2, 3

11. – 15. 10.

17. – 22. 10.

Sledujte nás na Facebooku

Podpořte vaše dítě v tom, co ho baví!

Zájmové kroužky začnou v měsíci říjnu.
Kroužek je nutné naplnit minimálně 10 žáky.

Projekt EU Škola pro život 3- informace ke stažení:

Základní škola Zbůch

Statutární zástupce: Mgr. Vlastislav König

Adresa: Hornická ul. 300, 33022 Zbůch

IČO: 60611201

Telefon: 377 931 126

Mobil: 602 292 383

E-mail: zszbuch@zszbuch.cz

ID datové schránky: 2qw2c4

Zřizovatelem ZŠ je obec Zbůch

Obec Zbůch

Dokumenty ke stažení

Školní řád 
Výroční zpráva 2019/2020
Plán práce ZŠ 2020-2021
Školní vzdělávací program   - připravuje se aktualizace
Žádosti ke stažení (7)
Týden s anglickým rodilým mluvčím
Archiv zpráv