Základní škola Zbůch - Aktuality přehledně na HP
mobil: 602 292 383
Domů

Uzavření školy od 14. října 2020

 Sledujte hlavní stránku.

 

Kalendář

25. 8. zahajovací práce učitelů

1. 9. slavnostní zahájení nového školního roku

– zápis do školní družiny

– zápis do pobočky ZUŠ Nýřany ve Zbůchu

9. – 11. 9.  Poznávací kurz 8.AB na Šumavě

10. 9. zavedení roušek v budovách

16. 9. Setkání učitelů s rodiči žáků 6. třídy od 16 hod.

17. 9. Schůzka rodičů s učitelkami 1. třídy

18. 9. zavedení roušek ve třídách pro 2. stupeň

21. 9. Fotografování žáků 1. třídy

22. 9. Výstup 6. třídy na Křížový vrch

5. 10. nová omezení (Hv, Tv)

6. 10. Matematika je hra   9. tř

8. 10. Střední škola informatiky Plzeň, 9. tř.

9. 10. Zastavení činnosti všech kroužků

12. 10. Střídavá výuka na 2. stupni

9. 11. vánoční fotografování

 

 

Ocenění celoživotní práce

V pátek 26. června předal starosta obce Ing. Dušan Duchek plaketu J. A. Komenského paní učitelce Evě Rádlové, která se s námi rozloučila po 50 letech působení v naší škole! Moc jí děkujeme, i za více než tisíc zbůšských žáků, a do dalších let jí přejeme hodně zdraví a pohody.

Online výuka od 14. října 

běží podle tohoto rozvrhu

 

Úřední hodiny ve škole- denně od 9 do 10 hodin.

 

Ošetřovné škola nevydává ! 

Tisková zpráva

 

Výdej obědů od 11 do 13 hod.

Školní jídelna umožní žákům v době distanční výuky odběr obědů  do jídlonosičů od 11 do 13 hodin. Při výdeji dbejte na nejméně 2 m rozestupy.

 

Uzavření školy od 14. 10.

Od středy 14. října 2020 se zavřou všechny školy kromě mateřských, a to až do 1. listopadu, včetně oborů základní umělecké školy. Prázdniny běží od 26. října do 1. listopadu. Distanční výuku na 1. stupni si od 14.10. do 23.10. řídí třídní učitelé ve spolupráci s rodiči. Na druhém stupni běží distanční výuka podle tohoto rozvrhu.

 

Nová omezení od 12. 10.

Od 12. 10. probíhá na druhém stupni střídavá výuka. Týden od 12.10. zůstává doma na distanční výuce 7. a 8. B třída, od 19. 10. zůstává doma na distanční výuce 6., 8.A a 9. třída. Žákům tříd, které jsou doma, se vydává oběd od 11 do 12 hodin do jídlonosiče.

 

Nová omezení od 9. 10.

Od pátku 9. 10. je zastavena činnost všech školních kroužků. 

 

Nová omezení od 5. 10.

Opatření podle pokynů KHS a MŠMT pro následující 2 týdny (5. – 18. 10. 2020):

I. st. – Hv bez zpěvu, Tv bez omezení
II. st. – Hv bez zpěvu, Tv bez pohybových aktivit uvnitř i venku – bude relizován jiný (nepohybový) obsah, příp. vycházky

Kroužky se rozbíhají od 5. 10. s těmito omezeními:
sportovní kroužky bez účasti žáků II. st. (ti až po 18. 10. , pokud situace dovolí)

Výroční zpráva

Výroční zprávu školy za školní rok 2019/2020 si můžete otevřít v sekci Úřední deska nebo v patičce stránky.

Změna otevírání ranní družiny

Od 1. října 2020 se ranní školní družina otevírá již od 6 hodin.

První opatření

Ještě neuběhlo ani 10 dnů školního roku a již zde máme první opatření. Od 10. září je povinností každého nosit roušku uvnitř budov. Ve škole to znamená v šatnách, na chodbách, WC a ve školní jídelně mimo konzumaci jídla. Ve třídách tato povinnost platí pouze pro druhý stupeň ZŠ.

Zájmové kroužky

Na této stránce dole najdete nabídku zájmových kroužků, které jsme nijak neomezovali. Přihlášky si můžete vytisknout ze sekce O škole – Zájmové kroužky.

Hygienická opatření

– škola dodržuje stanovená hygienická a protiepidemická pravidla a standard úklidu dle “Manuálu” MŠMT

– v případě konkrétních mimořádných situací spojených s COVID 19 postupuje škola podle pokynů KHS

– od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti

– před vstupem do budovy školy a jídelny je každý povinen nasadit si roušku (od 10.9.)

– v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje ruce a provede jejich dezinfekci

– žáci a osoby vykazující známky infekčního onemocnění nesmí vstupovat do budovy

– doprovod žáků nevstupuje do budovy školy

Zacvičte si s panem učitelem a Verčou

Youtube Video ZŠ Zbůch, Workout 1, 2, 3

19. 10. – 23. 10. 2020

advertisement

12. 10. – 16. 10. 2020

advertisement

Sledujte nás na Facebooku

Podpořte vaše dítě v tom, co ho baví!

Zájmové kroužky začnou v měsíci říjnu.
Kroužek je nutné naplnit minimálně 10 žáky.

Projekt EU Škola pro život II- informace ke stažení:

Základní škola Zbůch

 

Statutární zástupce: Mgr. Vlastislav König

Adresa: Hornická ul. 300, 33022 Zbůch

IČO: 60611201

Telefon: 377 931 126

Mobil: 602 292 383

E-mail: zszbuch@zszbuch.cz

ID datové schránky: 2qw2c4

Zřizovatelem ZŠ je obec Zbůch

 

Obec Zbůch

Dokumenty ke stažení

 

Školní řád 
Výroční zpráva 2019/2020
Plán práce ZŠ 2020-2021
Školní vzdělávací program   - připravuje se aktualizace
Žádosti ke stažení (7)
Týden s anglickým rodilým mluvčím
Archiv zpráv