Základní škola Zbůch - Aktuality přehledně na HP
mobil: 602 292 383
Domů

Aktuálně k situaci

25. 5. 2020 se rozběhla výuka na prvním stupni. Druhý stupeň začíná 8. června – více na hlavní stránce.  Administrativní služba ve škole je denně od 8 do 9 hodin.

 

Kalendář

11.5. návrat žáků 9. ročníku

25. 5. návrat žáků 1. st.

8. 6. návrat žáků 2. stupně

 

Plán učiva po dobu Opatření

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda ČR svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav, který až do odvolání zakazuje našim žákům osobní přítomnost ve škole. Tím žáci získali spoustu času, který ovšem není časem prázdninovým. Učitelé hlavních předmětů sestavili Plán učiva na 14 dnů, který by měli žáci splnit v domácím vzdělávání. Jedná se především o práci s učebnicí, popř. konzultace s učitelem přes internet. Pokud si některý žák zapomněl učebnici ve škole, má možnost si ji kdykoliv v dopoledních hodinách vyzvednout. E-mailové adresy vyučujících jsou na stánkách www.zszbuch.cz v sekci O nás.

Plán učiva č. 1 (11. – 24. března)

1. stupeň

6.

7. A

7. B

8.

9.

Info ze školní jídelny

Žáci 2. stupně ZŠ, kteří nastoupí v pondělí 8. června do školy, si mohou již přihlašovat obědy (www.strava.cz).

Důležité upozornění pro žáky 6. třídy (28.5.)

Z důvodu omezených personálních možností školy bude od 8. června otevřena pouze jedna skupina žáků 6. třídy do počtu 15. Dne 30.5.  byla skupina již naplněna do max. počtu 15. Pokud i další žáci 6. třídy chtějí přijít 8. června do školy, tak mohou, ale budou umístěni do skupiny 7.A. Budou jim zadány úkoly jako v 6. třídě a poskytnuty konzultace.

Výzva pro šesťáky, sedmáky, osmáky, deváťáky a jejich zákonné zástupce

V období od 8. do 30. června 2020 máte možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit přímo ve škole.  Jednalo by se o o možnost konání konzultací či třídnických hodin, ale i o pravidelnou dopolední výuku hlavních předmětů. Ti z vás, kteří mají o tuto formu zájem, pošlete do 3.6. 2020 sms na tel. číslo 602292383 s uvedením jména žáka a třídy. Další pokyny obdržíte na těchto stránkách.

 

Zpráva o prvním stupni

V pondělí 25. května nastoupilo do školy 75 žáků. Děti byly rozděleny do 7 skupin. Všechny se díky počtu do 15 přiřadily ke svým třídním učitelům kromě 2. třídy, která byla rozdělena na 2 skupiny (10 a 7 žáků). Třídní učitelka vyučuje v těchto skupinách střídavě.

 

Sedm statečných

Zacvičte si s panem učitelem a Verčou

Youtube Video ZŠ Zbůch, Workout 1, 2, 3

Žádost o ošetřovné vydává škola

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy vydává rodičům škola – denně od 8 do 9 hodin.

8. 6. – 12. 6. 2020

advertisement

1. 6. – 5. 6. 2020

advertisement

Sledujte nás na Facebooku

Podpořte vaše dítě v tom, co ho baví!

Zájmové kroužky začnou v měsíci říjnu.
Kroužek je nutné naplnit minimálně 10 žáky.

Projekt EU Škola pro život II- informace ke stažení:

Základní škola Zbůch

 

Statutární zástupce: Mgr. Vlastislav König

Adresa: Hornická ul. 300, 33022 Zbůch

IČO: 60611201

Telefon: 377 931 126

Mobil: 602 292 383

E-mail: zszbuch@zszbuch.cz

ID datové schránky: 2qw2c4

Zřizovatelem ZŠ je obec Zbůch

 

Obec Zbůch

Dokumenty ke stažení

 

Školní řád 
Výroční zpráva 2018/2019
Plán práce ZŠ 2019-2020
Školní vzdělávací program   - připravuje se aktualizace
Žádosti ke stažení (7)
Týden s anglickým rodilým mluvčím
Archiv zpráv