Základní škola Zbůch - Aktuality přehledně na HP
mobil: 602 292 383
377 931 126 zszbuch@zszbuch.cz
Domů

Sbírka pro Ukrajinu

Do první třídy bylo zapsáno 22 dětí

ZŠ Zbůch

Kalendář

2. 5. Pražský hrad – interiéry  4. a 5. tř.

9. 5. Chodbová akce 1. st., Diakonie

11.5. Klášter Kladruby 7, a 9. tř.

13.5. Techmánia, 1.,4.,5. třída, 8 – 13 h.

16. 5. Chodbová akce 2. st., Diakonie

17. 5. Žongleros 9.A

18. 5. Cirkus Hvězdář, Borský park, 3. tř.

19.5. Techmánia 2.,3. třída, 8 – 13

19. 5. Galerijní animace  výběr 2. st.

20.5. cyklovýlet 1. tříd

25. 5. Fotbalový turnaj v Chotěšově,

1.-2. tř., 3.-4.tř. a 5. tř. (30 žáků)

26.5. p. Zunová v 1. třídách

26.5. Den Země s K. Makoňem  2.st.

27. 5. Letiště Líně – cyklovýlet, 1. stupeň

30.5. – 3.6. rodilý mluvčí

2. 6. setkání s prvňáčky v MŠ, 15.30

7. 6. výlet 8. tř. – Plasy

9. 6. setkání s prvňáčky v ZŠ, 15.00

9.6.  Fotografování tříd

10.6. Klášter Kladruby 6.  a 8. tř.

10. 6. IZS, 9. tř.

16. 6. Vzhůru do oblak, DEPO, 3. tř.

17. 6. Celní úřad PK, 9. tř.

23.6. setkání s prvňáčky v ZŠ, 15.00

28. 6. Akademie 16.30

 

Ocenění celoživotní práce

V pátek 26. června 2020 předal starosta obce Ing. Dušan Duchek plaketu J. A. Komenského paní učitelce Evě Rádlové, která se s námi rozloučila po 50 letech působení v naší škole! Moc jí děkujeme, i za více než tisíc zbůšských žáků, a do dalších let jí přejeme hodně zdraví a pohody.

Klášter Kladruby

 

Rekonstrukce školní budovy 

Vážení rodiče,
90 let stáří budovy školy si vyžádalo radikální akci, a tak je škola od začátku prázdnin v obležení stavebníků. Bude provedeno odvlhčení konstrukcí všech podsklepených prostor, zateplení obvodového pláště celé budovy, vznikne systém nuceného větrání s rekuperací tepla ve třídách, dojde k výměně osvětlení, k výměně plynové kotelny a k rozšíření šaten, odkud bude nový přístup do tělocvičny. Projekt má být dokončen 30. června 2022.
Čeká nás tedy velmi náročný školní rok spojený s některými omezujícími faktory. Prostory školy pro výuku jsou odděleny od staveniště, přesto nás může rušit občasný hluk. Jediný vchod do školy bude hlavní vstup, nové šatny budou sloužit až po jejich dostavbě. Také okolí školy nedovoluje běžný pohyb ani ukládání jízdních kol, koloběžek a různých skateboardů. Možnost parkování aut pro návštěvníky školy a školní družiny bude na přilehlém pozemku. Navíc v měsíci září a říjnu budou probíhat u školy plynařské práce, které mohou omezit dopravu zcela. Cvičení dětí na školním hřišti bude zachováno. Jakýkoliv přesun dětí na hřiště musí být pod dohledem dospělé osoby.
Omezení výuky je plánováno pouze na dny 27. září,  25. a 26. října, což navazuje na podzimní prázdniny, kdy bude provedena práce ve třídách (rekuperace). Žáci budou o bezpečnosti ve škole řádně poučeni. Věříme, že současné omezení se dětem i učitelům vrátí vyšší kvalitou nových podmínek výuky. Mgr. König

Zacvičte si s panem učitelem a Verčou

Youtube Video ZŠ Zbůch, Workout 1, 2, 3

16. – 20. 5.

23. – 27.5.

Sledujte nás na Facebooku

Podpořte vaše dítě v tom, co ho baví!

Zájmové kroužky začnou v měsíci říjnu.
Kroužek je nutné naplnit minimálně 10 žáky.

Projekt EU Škola pro život 3- informace ke stažení:

Základní škola Zbůch

Statutární zástupce: Mgr. Vlastislav König

Adresa: Hornická ul. 300, 33022 Zbůch

IČO: 60611201

Telefon: 377 931 126

Mobil: 602 292 383

E-mail: zszbuch@zszbuch.cz

ID datové schránky: 2qw2c4

Zřizovatelem ZŠ je obec Zbůch

Obec Zbůch

Dokumenty ke stažení

Školní řád 
Výroční zpráva 2020/2021
Plán práce ZŠ 2021-2022
Školní vzdělávací program   - připravuje se aktualizace
Žádosti ke stažení (7)
Týden s anglickým rodilým mluvčím
Archiv zpráv