Základní škola Zbůch - Aktuality přehledně na HP
mobil: 602 292 383
Domů

Od  25. února mimořádné opatření

 Sledujte hlavní stránku.

 

Kalendář

25. 8. zahajovací práce učitelů

1. 9. slavnostní zahájení nového školního roku

– zápis do školní družiny

– zápis do pobočky ZUŠ Nýřany ve Zbůchu

9. – 11. 9.  Poznávací kurz 8.AB na Šumavě

10. 9. zavedení roušek v budovách

16. 9. Setkání učitelů s rodiči žáků 6. třídy od 16 hod.

17. 9. Schůzka rodičů s učitelkami 1. třídy

18. 9. zavedení roušek ve třídách pro 2. stupeň

21. 9. Fotografování žáků 1. třídy

22. 9. Výstup 6. třídy na Křížový vrch

5. 10. nová omezení (Hv, Tv)

6. 10. Matematika je hra   9. tř

8. 10. Střední škola informatiky Plzeň, 9. tř.

9. 10. Zastavení činnosti všech kroužků

12. 10. Střídavá výuka na 2. stupni

14.10. Uzavření školy

18.11. obnovení výuky v 1. a 2. třídách

30.11. obnovení výuky na 1. stupni a 9. třídy,

6.,7., 8.AB střídavá výuka

1. 12.  Tvoříme kolektiv – 1. třída (PPP)

18. 12. poslední den ve škole v roce 2020

21. 12. 2020 – 3. 1. 2021 vánoční prázdniny

3. 3. Pernštejni – Leonardo, 11.30, 50 Kč, 4.-9. tř.

 

 

Ocenění celoživotní práce

V pátek 26. června předal starosta obce Ing. Dušan Duchek plaketu J. A. Komenského paní učitelce Evě Rádlové, která se s námi rozloučila po 50 letech působení v naší škole! Moc jí děkujeme, i za více než tisíc zbůšských žáků, a do dalších let jí přejeme hodně zdraví a pohody.

 Mimořádné opatření od 25.2.

od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
 Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (např. 2 chirurgické roušky), které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech školy,
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném
místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
 Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
▪ strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.
 Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Inkaso za školní družinu

Vážení rodiče, vzhledem k situaci budou inkasní platby školní družiny probíhat až v měsíci dubnu. O přesném termínu vás budeme předem informovat.

Děkujeme za pochopení.

Zdigitalizované školní kroniky

Okresní archív v Plasích zdigitalizoval všechny školní kroniky od roku 1919. V této zvláštní době tak máte možnost zalistovat ve starých kronikách či prohlédnout dobové fotografie. Kroniky jsou ke stažení na tomto odkazu.

Provoz školy od 1. února 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a
provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném
režimu jako dosud.

Rozvrh dist. výuky

Nová opatření

 

Přijímací řízení – 9. třída

pokyny ke stažení

 

 

 

Změna otevírání ranní družiny

Od 1. října 2020 se ranní školní družina otevírá již od 6 hodin.

Hygienická opatření

– škola dodržuje stanovená hygienická a protiepidemická pravidla a standard úklidu dle “Manuálu” MŠMT

– v případě konkrétních mimořádných situací spojených s COVID 19 postupuje škola podle pokynů KHS

– od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti

– před vstupem do budovy školy a jídelny je každý povinen nasadit si roušku (od 10.9.)

– v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje ruce a provede jejich dezinfekci

– žáci a osoby vykazující známky infekčního onemocnění nesmí vstupovat do budovy

– doprovod žáků nevstupuje do budovy školy

Zacvičte si s panem učitelem a Verčou

Youtube Video ZŠ Zbůch, Workout 1, 2, 3

22. 2. – 26. 2. 2021

advertisement

1. 3. – 5. 3. 2021

advertisement

Sledujte nás na Facebooku

Podpořte vaše dítě v tom, co ho baví!

Zájmové kroužky začnou v měsíci říjnu.
Kroužek je nutné naplnit minimálně 10 žáky.

Projekt EU Škola pro život II- informace ke stažení:

Základní škola Zbůch

 

Statutární zástupce: Mgr. Vlastislav König

Adresa: Hornická ul. 300, 33022 Zbůch

IČO: 60611201

Telefon: 377 931 126

Mobil: 602 292 383

E-mail: zszbuch@zszbuch.cz

ID datové schránky: 2qw2c4

Zřizovatelem ZŠ je obec Zbůch

 

Obec Zbůch

Dokumenty ke stažení

 

Školní řád 
Výroční zpráva 2019/2020
Plán práce ZŠ 2020-2021
Školní vzdělávací program   - připravuje se aktualizace
Žádosti ke stažení (7)
Týden s anglickým rodilým mluvčím
Archiv zpráv