Základní škola Zbůch - Aktuality přehledně na HP
mobil: 602 292 383
Domů

Od  12. dubna otvíráme školu pro 4. a 5. ročníky 1. stupně ZŠ.

 Sledujte hlavní stránku.

 

Kalendář

25. 8. zahajovací práce učitelů

1. 9. slavnostní zahájení nového školního roku

– zápis do školní družiny

– zápis do pobočky ZUŠ Nýřany ve Zbůchu

9. – 11. 9.  Poznávací kurz 8.AB na Šumavě

10. 9. zavedení roušek v budovách

16. 9. Setkání učitelů s rodiči žáků 6. třídy od 16 hod.

17. 9. Schůzka rodičů s učitelkami 1. třídy

18. 9. zavedení roušek ve třídách pro 2. stupeň

21. 9. Fotografování žáků 1. třídy

22. 9. Výstup 6. třídy na Křížový vrch

5. 10. nová omezení (Hv, Tv)

6. 10. Matematika je hra   9. tř

8. 10. Střední škola informatiky Plzeň, 9. tř.

9. 10. Zastavení činnosti všech kroužků

12. 10. Střídavá výuka na 2. stupni

14.10. Uzavření školy

18.11. obnovení výuky v 1. a 2. třídách

30.11. obnovení výuky na 1. stupni a 9. třídy,

6.,7., 8.AB střídavá výuka

1. 12.  Tvoříme kolektiv – 1. třída (PPP)

18. 12. poslední den ve škole v roce 2020

21. 12. 2020 – 3. 1. 2021 vánoční prázdniny

1.3. uzavření školy pro všechny

8. – 14. 3. jarní prázdniny

12.4. otevření školy pro 4. a 5. ročník

19.4. otevření školy pro 1. – 3. ročník

 

 

Ocenění celoživotní práce

V pátek 26. června předal starosta obce Ing. Dušan Duchek plaketu J. A. Komenského paní učitelce Evě Rádlové, která se s námi rozloučila po 50 letech působení v naší škole! Moc jí děkujeme, i za více než tisíc zbůšských žáků, a do dalších let jí přejeme hodně zdraví a pohody.

Změna otevírání ranní družiny

Od 12.dubna 2021 se ranní školní družina otevírá od 6.30 hodin.

 Otevření školy od 12. dubna

12. dubna 2021 otevíráme školu, a to nejdříve pro 4. a 5. ročník prvního stupně ZŠ. Další týden se do školy dostaví 1., 2. a 3. ročník. 

 Zápis do první třídy

Vážení rodiče, ani letos nemůže proběhnout zápis dětí do první třídy návštěvou ve škole. K přihlášení dítěte prosím doručte škole osobně nebo poštou v měsíci dubnu tuto žádost s dotazníkem plus kopii rodného listu dítěte. K případné žádosti o odklad dodejte zprávu poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře.

 Krizové opatření od 25.2. do 21.3.

– zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Účinnost tohoto opatření se prodlužuje do 28.3.2021.

Stravování žáků při distanční výuce

Vážení rodiče,
máte možnost přihlásit Vaše dítě přes e-mail slapnickovadagmar@seznam.cz, nebo slapnickova@zszbuch.cz k odběru oběda do jídlonosičů, a to od úterý 2. března 2021 (nutno přihlásit, poslat e-mail do pondělí 1.3. do 12 hodin). Oběd je možno vyzvednout od 11.00 do 12.30 hod. Jen upozorňuji, že v týdnu od 8. do 14. 3. jsou jarní prázdniny a jídelna bude uzavřena. Zároveň dochází od 1. března 2021 ke zdražení obědů všech věkových skupin o 3 Kč z důvodu růstu cen surovin a neefektivitě přípravy jídel v malém množství, jako je tomu dosud.
Dagmar Slapničková

Inkaso za školní družinu

Vážení rodiče, vzhledem k situaci budou inkasní platby školní družiny probíhat až v měsíci dubnu. O přesném termínu vás budeme předem informovat.

Děkujeme za pochopení.

Zdigitalizované školní kroniky

Okresní archív v Plasích zdigitalizoval všechny školní kroniky od roku 1919. V této zvláštní době tak máte možnost zalistovat ve starých kronikách či prohlédnout dobové fotografie. Kroniky jsou ke stažení na tomto odkazu.

Provoz školy od 1. února 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a
provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném
režimu jako dosud.

Rozvrh dist. výuky

 

Přijímací řízení – 9. třída

pokyny ke stažení

 

Hygienická opatření

– škola dodržuje stanovená hygienická a protiepidemická pravidla a standard úklidu dle “Manuálu” MŠMT

– v případě konkrétních mimořádných situací spojených s COVID 19 postupuje škola podle pokynů KHS

– od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti

– před vstupem do budovy školy a jídelny je každý povinen nasadit si roušku (od 10.9.)

– v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje ruce a provede jejich dezinfekci

– žáci a osoby vykazující známky infekčního onemocnění nesmí vstupovat do budovy

– doprovod žáků nevstupuje do budovy školy

Zacvičte si s panem učitelem a Verčou

Youtube Video ZŠ Zbůch, Workout 1, 2, 3

12. 4. – 16. 4. 2021

advertisement

19. 4.- 23. 4. 2021

advertisement

Sledujte nás na Facebooku

Podpořte vaše dítě v tom, co ho baví!

Zájmové kroužky začnou v měsíci říjnu.
Kroužek je nutné naplnit minimálně 10 žáky.

Projekt EU Škola pro život II- informace ke stažení:

Základní škola Zbůch

 

Statutární zástupce: Mgr. Vlastislav König

Adresa: Hornická ul. 300, 33022 Zbůch

IČO: 60611201

Telefon: 377 931 126

Mobil: 602 292 383

E-mail: zszbuch@zszbuch.cz

ID datové schránky: 2qw2c4

Zřizovatelem ZŠ je obec Zbůch

 

Obec Zbůch

Dokumenty ke stažení

 

Školní řád 
Výroční zpráva 2019/2020
Plán práce ZŠ 2020-2021
Školní vzdělávací program   - připravuje se aktualizace
Žádosti ke stažení (7)
Týden s anglickým rodilým mluvčím
Archiv zpráv