Základní škola Zbůch - Aktuality přehledně na HP
mobil: 602 292 383
Domů

Od  17. května probíhá výuka ve škole pro všechny žáky.

 Sledujte hlavní stránku.

 

Kalendář

25. 8. zahajovací práce učitelů

1. 9. slavnostní zahájení nového školního roku

9. – 11. 9.  Poznávací kurz 8.AB na Šumavě

10. 9. zavedení roušek v budovách

16. 9. Setkání učitelů s rodiči žáků 6. třídy od 16 hod.

17. 9. Schůzka rodičů s učitelkami 1. třídy

18. 9. zavedení roušek ve třídách pro 2. stupeň

21. 9. Fotografování žáků 1. třídy

22. 9. Výstup 6. třídy na Křížový vrch

5. 10. nová omezení (Hv, Tv)

6. 10. Matematika je hra   9. tř

8. 10. Střední škola informatiky Plzeň, 9. tř.

9. 10. Zastavení činnosti všech kroužků

12. 10. Střídavá výuka na 2. stupni

14.10. Uzavření školy

18.11. obnovení výuky v 1. a 2. třídách

30.11. obnovení výuky na 1. stupni a 9. třídy,

6.,7., 8.AB střídavá výuka

1. 12.  Tvoříme kolektiv – 1. třída (PPP)

18. 12. poslední den ve škole v roce 2020

21. 12. 2020 – 3. 1. 2021 vánoční prázdniny

1.3. uzavření školy pro všechny

8. – 14. 3. jarní prázdniny

12.4. otevření školy pro 4. a 5. ročník

19.4. otevření školy pro 1. – 3. ročník

3. 5. otevření školy pro 2. st. rotačně

17. 5. běžná výuka ve škole pro všechny žáky !

1. a 8.6. v 15 h.  seznámení budoucích prvňáčků se školním prostředím

3. 6. Záchranná stanice živočichů v Plzni  – 2. stupeň

9. a 11.6. Naučná stezka Kladruby, 1. st.

10. 6. fotografování tříd, á 30. Kč, skupinky á 25 Kč

14. 6. Depo 2015, výlet 7. tř.

15. 6. JUMP Aréna, výlet 8.A

15. 6. v 15.15   – informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

16.2. cyklovýlet 2. tř.

17.6. noc ve škole – 4.B

17.-18.6. výlet 4.A

18.6. cyklovýlet 1. a 5. tř.

21.6. Mariánské Lázně, výlet 9. tř.

Plzeň – výlet 8.B a 6.

23.-25.6. výlet 5. tř. Konst. Lázně

Ocenění celoživotní práce

V pátek 26. června předal starosta obce Ing. Dušan Duchek plaketu J. A. Komenského paní učitelce Evě Rádlové, která se s námi rozloučila po 50 letech působení v naší škole! Moc jí děkujeme, i za více než tisíc zbůšských žáků, a do dalších let jí přejeme hodně zdraví a pohody.

 Info k 1. třídám 

1. a 8. června od 15 hodin proběhne v ZŠ seznamování budoucích prvňáčků se školním prostředím. Informativní schůzka pro rodiče se uskuteční 15. 6. v 15.15 v ZŠ.

 Poplatky za šk. družinu

Vážení rodiče, platby za školní družinu za období leden – duben 2021 budou probíhat od 19. 5. 2020.

Přeplatky za období září – prosinec 2020 budou vyplaceny v hotovosti v týdnu 31. 5. – 4. 6. 2021.

 Nový školní rok 

Vážení rodiče,  vzhledem k vyššímu počtu žáků 1. ročníku budou v novém šk. roce otevřeny dvě první třídy pod vedením učitelek Mgr. I. Svobodové a Mgr. J. Stachové. Vzhledem ke sníženému počtu žáků ve 4. ročníku a kapacitních možností školy budou v následujícím roce spojeny obě současné 4. třídy a  5. třídu povede Mgr. J. Pokorná.

 Zápis do první třídy

Vážení rodiče, všichni žáci, jejichž zákonní zástupci podali žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, byli přijati do 1. ročníku ve školním roce 2021/22. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy.

Prezenční forma výuky je zpět

Od 17. května se obnovuje normální výuka ve škole pro všechny žáky za určitých podmínek (testování, omezení v Tv a Hv atd.).

Změna otevírání ranní družiny

Od 12.dubna 2021 se ranní školní družina otevírá od 6.30 hodin.

Zdigitalizované školní kroniky

Okresní archív v Plasích zdigitalizoval všechny školní kroniky od roku 1919. V této zvláštní době tak máte možnost zalistovat ve starých kronikách či prohlédnout dobové fotografie. Kroniky jsou ke stažení na tomto odkazu.

Přijímací řízení – 9. třída

pokyny ke stažení

 

Zacvičte si s panem učitelem a Verčou

Youtube Video ZŠ Zbůch, Workout 1, 2, 3

21. 6. – 25. 6. 2021

advertisement

28. – 30. 6. 2021

advertisement

Sledujte nás na Facebooku

Podpořte vaše dítě v tom, co ho baví!

Zájmové kroužky začnou v měsíci říjnu.
Kroužek je nutné naplnit minimálně 10 žáky.

Projekt EU Škola pro život 3- informace ke stažení:

Základní škola Zbůch

 

Statutární zástupce: Mgr. Vlastislav König

Adresa: Hornická ul. 300, 33022 Zbůch

IČO: 60611201

Telefon: 377 931 126

Mobil: 602 292 383

E-mail: zszbuch@zszbuch.cz

ID datové schránky: 2qw2c4

Zřizovatelem ZŠ je obec Zbůch

 

Obec Zbůch

Dokumenty ke stažení

 

Školní řád 
Výroční zpráva 2019/2020
Plán práce ZŠ 2020-2021
Školní vzdělávací program   - připravuje se aktualizace
Žádosti ke stažení (7)
Týden s anglickým rodilým mluvčím
Archiv zpráv