Základní škola Zbůch - Aktuality přehledně na HP
mobil: 602 292 383
Domů

Od 4. 1. do 22. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku.

 Sledujte hlavní stránku.

 

Kalendář

25. 8. zahajovací práce učitelů

1. 9. slavnostní zahájení nového školního roku

– zápis do školní družiny

– zápis do pobočky ZUŠ Nýřany ve Zbůchu

9. – 11. 9.  Poznávací kurz 8.AB na Šumavě

10. 9. zavedení roušek v budovách

16. 9. Setkání učitelů s rodiči žáků 6. třídy od 16 hod.

17. 9. Schůzka rodičů s učitelkami 1. třídy

18. 9. zavedení roušek ve třídách pro 2. stupeň

21. 9. Fotografování žáků 1. třídy

22. 9. Výstup 6. třídy na Křížový vrch

5. 10. nová omezení (Hv, Tv)

6. 10. Matematika je hra   9. tř

8. 10. Střední škola informatiky Plzeň, 9. tř.

9. 10. Zastavení činnosti všech kroužků

12. 10. Střídavá výuka na 2. stupni

14.10. Uzavření školy

18.11. obnovení výuky v 1. a 2. třídách

30.11. obnovení výuky na 1. stupni a 9. třídy,

6.,7., 8.AB střídavá výuka

1. 12.  Tvoříme kolektiv – 1. třída (PPP)

18. 12. poslední den ve škole v roce 2020

21. 12. 2020 – 3. 1. 2021 vánoční prázdniny

17. 1. – lyž. výcvik Belveder ?

3. 3. Pernštejni – Leonardo, 11.30, 50 Kč, 4.-9. tř.

 

 

Ocenění celoživotní práce

V pátek 26. června předal starosta obce Ing. Dušan Duchek plaketu J. A. Komenského paní učitelce Evě Rádlové, která se s námi rozloučila po 50 letech působení v naší škole! Moc jí děkujeme, i za více než tisíc zbůšských žáků, a do dalších let jí přejeme hodně zdraví a pohody.

Provoz školy od 11. do 22. ledna 2021

Ve škole se učí pouze 1. a 2. třída. Ostatní třídy mají distanční výuku, 3.- 5. třída podle pokynů třídních učitelek, 6. – 9. třídy podle rozvrhu ze 14. října.

Rozvrh dist. výuky

Nová opatření

 

Přijímací řízení – 9. třída

pokyny ke stažení

 

 

 

Změna otevírání ranní družiny

Od 1. října 2020 se ranní školní družina otevírá již od 6 hodin.

Hygienická opatření

– škola dodržuje stanovená hygienická a protiepidemická pravidla a standard úklidu dle “Manuálu” MŠMT

– v případě konkrétních mimořádných situací spojených s COVID 19 postupuje škola podle pokynů KHS

– od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti

– před vstupem do budovy školy a jídelny je každý povinen nasadit si roušku (od 10.9.)

– v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje ruce a provede jejich dezinfekci

– žáci a osoby vykazující známky infekčního onemocnění nesmí vstupovat do budovy

– doprovod žáků nevstupuje do budovy školy

Zacvičte si s panem učitelem a Verčou

Youtube Video ZŠ Zbůch, Workout 1, 2, 3

25. 1. – 29. 1. 2021

advertisement

18. 1. – 22. 1. 2021

advertisement

Sledujte nás na Facebooku

Podpořte vaše dítě v tom, co ho baví!

Zájmové kroužky začnou v měsíci říjnu.
Kroužek je nutné naplnit minimálně 10 žáky.

Projekt EU Škola pro život II- informace ke stažení:

Základní škola Zbůch

 

Statutární zástupce: Mgr. Vlastislav König

Adresa: Hornická ul. 300, 33022 Zbůch

IČO: 60611201

Telefon: 377 931 126

Mobil: 602 292 383

E-mail: zszbuch@zszbuch.cz

ID datové schránky: 2qw2c4

Zřizovatelem ZŠ je obec Zbůch

 

Obec Zbůch

Dokumenty ke stažení

 

Školní řád 
Výroční zpráva 2019/2020
Plán práce ZŠ 2020-2021
Školní vzdělávací program   - připravuje se aktualizace
Žádosti ke stažení (7)
Týden s anglickým rodilým mluvčím
Archiv zpráv